תנאי שימוש באתר :

ברוכים הבאים לאתר הבית של קיבוץ משגב עם !

לתשומת ליבכם, השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

1 . אתר זה מופעל על ידי קיבוץ משגב עם (להלן: "הקיבוץ").


2 . זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות, ויהיו שייכות בכל עת, לקיבוץ, לרבות עיצוב האתר, התוכן המילולי (טקסט), התמונות, הסרטונים וכיוב'.
(זכויות היוצרים על תמונות באתר שייכות בראשונה לבעלי התמונות במקור: עופר מוסקוביץ, אריה שגיא, ואחרים)

3 . מטרת פרסום התכנים המופיעים באתר הינה להקנות למשתמש מידע אודות הקיבוץ, שירותיו וענפיו ואין בפרסום זה כדי לפגוע בכל אדם או גוף שהוא.

הרואה עצמו נפגע מפרסום התכנים שבאתר מוזמן לפנות למנהל האתר באמצעות אופציית "יצירת קשר" אשר בתפריט הראשי.


4 . הקיבוץ אינו אחראי לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש במידע המופיע באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.


5 . המשתמש באתר מצהיר כי כל הסתמכות על המידע שבאתר תיעשה על אחריותו ועל דעתו בלבד .

הקיבוץ או מי מטעמו לא ישא באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר,

והמשתמש לא יוכל להעלות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי הקיבוץ או מי מטעמו בגין כל נזק,

אובדן, הפסד או חסרון כיס, בין שנגרמו בעקיפין ובין במישרין, כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים באתר.


6 . אין לעשות שימוש מסחרי במידע המופיע באתר (לרבות העתקה והצגה בפומבי) למעט אם התקבל אישור הקיבוץ או מנהל האתר לכך.

למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן (כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור).


7. הקיבוץ אינו אחראי לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר והוא לא ישא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו.


גלישה מהנה !